bats

Bats online:

Přenos se spouští po kliknutí na vybranou kameru, následně se záběr každých 5 vteřin aktualizuje.

online webcam bat1
online webcam bat2
online webcam bat3
online webcam bat4

Česká společnost pro ochranu netopýrů Český svaz ochranců přírody
Ochrana netopýrů je naše poslání.

Coprosys
I netopýři používají kamerové systémy a Internet od Coprosys (a co vy?).

Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí
Přímý přenos byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Obec Kvítkov
Netopýrům se u nás v Kvítkově líbí.